Direct naar

Klantenservice

Betalen

Op dit moment bieden we 2 betaalmethodes aan. iDeal en betalen bij afhalen.

iDeal | Online betalen via uw eigen bank
iDeal is een online betaalmethode die het mogelijk maakt via uw eigen bank digitaal betalingen te doen.

Betalen bij afhalen
Het is ook mogelijk uw bestelling te betalen bij het afhalen van uw bestelling. U kunt uw bestelling bij ons digitaal betalen door via uw eigen internet bankieren app het openstaande bedrag te voldoen. Dit kan wanneer gewenst ook via een betaalverzoek via bijvoorbeeld Tikkie.

Afhalen en verzenden

Bestellingen kunnen bij ons op locatie op afspraak worden afgehaald. Het is ook mogelijk uw bestelling door ons te laten verzenden.

Afhalen
Wilt u uw bestelling afhalen? Geef dit dan aan bij uw bestelling. Wij zullen dan per omgaande contact met u opnemen om een afspraak met u in te plannen. Afhalen is gratis.

Verzenden
Indien u uw bestelling op locatie afgeleverd wil hebben, doen wij u in alle gevallen een offerte voor de transportkosten. Hiertoe nemen wij direct na ontvangst van uw bestelling contact met u op.

Retourneren

Het retourneren van producten is mogelijk, echter alleen wanneer deze ongebruikt en onbeschadigd worden aangeboden. 

Procedure
Wilt u een product retourneren? Dien hiertoe dan een retouraanvraag in. Wij zullen dan contact met u opnemen over de wijze waarop het retour, logistiek kan worden afgehandeld.

Garantie

De SYSS producten zijn vervaardigd door RSS Roof en zijn met de grootste zorg ontworpen, geproduceerd en beproefd.

Indien de systemen volgens de instructies en naar zijn bestemming worden gebruikt, geldt een garantie onder de
volgende voorwaarden:

 1. RSS Roof staat in voor de deugdelijkheid van het product en voor de kwaliteit van het gebruikte
  materiaal.
 2. Onder de garantie vallende gebreken zullen door ons worden opgelost door vervanging van het
  gebrekkige onderdeel van het product of door toezending van een onderdeel ter vervanging.
 3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden als gevolg van:
  1. Gebruik van het product in strijd met de bestemming ervan of in strijd met de gebruiksvoorschriften.
  2. Normale slijtage.
  3. Montage of reparatie door klant of derden (m.u.v. het aanbrengen van toegezonden onderdelen
   zoals bedoeld onder 2).
  4. Gewijzigde overheidsvoorschriften inzake de aard of de kwaliteit van toegepaste materialen.
  5. Het ontbreken van de verplichte jaarlijkse keuringen door een expert.
  6. Een val in het dakrand beveiligingssysteem. Na een val kunnen de RSS Roof systemen pas na een
   door RSS Roof uitgevoerde inspectie, waarvan de kosten voor rekening van de gebruiker of
   verhuurder komen.
  7. Iedere val van het dakrand beveiligingssysteem waarbij een beschadiging zichtbaar is. Ook hier geldt
   dat de systemen pas na een door RSS Roof uitgevoerde inspectie, waarvan de kosten voor rekening
   van de gebruiker of verhuurder komen.
 4. Bij levering geconstateerde gebreken moeten onverwijld ter kennis van RSS Roof worden gebracht. Indien dit niet binnen 14 dagen na levering gebeurt, vervalt de garantie. Om een beroep te kunnen doen op de garantie dient het aankoopbewijs aan ons te worden verstrekt.
 5. Gebreken aan het product dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking ervan ter kennis van ons te worden gebracht.
 6. Overige voorwaarden:
  1. RSS Roof moet, wanneer een beroep op de garantiebepalingen wordt gedaan, het product in haar
   kwaliteitscentrum kunnen onderzoeken. De klant dient het product hiervoor ter beschikking te
   stellen. Indien uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist gebruikt is, worden
   onderzoekskosten in rekening gebracht.
  2. Indien de klant onderzoek wenst door een onafhankelijk instituut zijn de kosten hiervan voor rekening van de klant, wanneer uit het onderzoek komt vast te staan dat het product onjuist is gebruikt. De kosten van het onderzoek zijn ook voor rekening van de klant, wanneer RSS Roof voorafgaand aan een dergelijk onderzoek heeft aangeboden het product op haar kosten te repareren of te vervangen.
function anchorScroller () { let a,b,c,d; a = window.location.href; console.log (a); }();